Geografisk Tidsskrift, Bind 90 (1990)

ÆRESMEDLEM

Selskabets præsident, Hans Kongelige Højhed Prins Henrik,
har den 30/11 1990 efter bestyrelsens indstilling og
med rådets tilslutning udnævnt

Direktør ERIK MOLLERUP

til æresmedlem af Det Kongelige Danske Geografiske
Selskab. Udnævnelsen skete på Fredensborg. Ved denne
lejlighed udtalte Prinsen:

"Direktør Mollerup,

Siden 1981 har De været et meget respekteret medlem af
Det Kongelige Danske Geografiske Selskabs bestyrelse.

Efter at De nylig har besluttet at udtræde af denne, er det
med rådets tilslutning vedtaget at udnævne Dem til Selskabets

Det sker som udtryk for taknemmelighed fra Selskabets side over den store interesse, De har vist dets virke, og de gode råd, De har givet som støtte til den geografiske forskning.

Ikke mindst har Deres indsigt i problemer vedrørende finansiering af forskningsprojekter og Deres kendskab til regnskabskontrol styrket selskabets muligheder for føring af en målrettet Publikationspolitik.

Som Selskabets præsident beder jeg Dem modtage dette diplom, som bekræfter Deres udnævnelse, og samtidig ønsker jeg Dem på Selskabets vegne et lykkeligt og aktivt otium".

Møder i sæsonen 1989-90

l. møde den 12. september 1989:

Dr. K. Tyagi: Bhutan - kongeriget i Himalaya.
2. møde den 3. oktober 1989:

Stud.lie. Thomas Balstrøm: Anvendelse af satellitbilleder
og geografiske informationssystemer (GIS) til
analyse af et vestjysk landskab.

3. møde den 7. november 1989:

Viceadmiral S. Thostrup: Holmen - før og nu.
4. møde den 5. december 1989:

Museumsinspektør RolfGilberg: Langs de himmelske
bjerge i Xinjiang.

5. møde den 6. februar 1990:

Lektor Ole Humlum: Arktisk Station, Disko.
6. møde den 6. marts 1990:

Lektor Søren Ødum: Taiwan - natur og miljø.
7. møde den 27. marts 1990:

Professor, fil.dr. Staffan Helmfrid: Sveriges National
Atlas.