Geografisk Tidsskrift, Bind 90 (1990)

DET KONGELIGE DANSKE GEOGRAFISKE SELSKAB

Selskabets protektor: HENDES MAJESTÆT DRONNING MARGRETHE II Selskabets præsident: HANS KONGELIGE HØJHED PRINS HENRIK

Bestyrelse:

Viceadmiral S. Thostrup, vicepræsident

Professor, dr. N. Kingo Jacobsen, vicepræsident,
generelsekretærnerelsekretær

Generalmajor, hofmarskal I. S. Haslund-Christensen
Professor, dr. Christian Wichmann Matthiessen
Rigsantikvar, dr. Olaf Olsen

Professor, dr. Kjeld Rasmussen
Civilingeniør Jens Thor sen
Professor, dr. Aksel Wiin-Nielsen

Råd:

Professor, dr. H. C. Aslyng
Direktør H. C. Bang
Konsulent, dr. Ole Berthelsen

Professor Ove Biilmann

Lektor, dr. Henrik Breuning-Madsen
Direktør Niels E. Busch

Opmålingschef Stig Dilling

Direktør K. Ellitsgaard-Rasmussen
Advokat Henning Gierulff
Afd.leder, dr. H. Holstener-Jørgensen

Lektor Ole Humlum

Departementchef Chr. Jensen Universitetslektor Kr. M. Jensen Førstebibliotekar Ib Rønne Kejlbo Chefgeodæt E. Kejlsø

Civilingeniør Mogens Kierulff
Lektor Ida Nicolaisen

Kammerherre M. Olufsen Viceadmiral J. Ph. Rasmussen Kæmner C. C. Resting-Jeppesen Direktionssekretær Peer Rosenfeldt

Direktør Poul J. Svanholm

Arboretforstander, dr. Bent Søegaard
Studielektor Bent Valeur

Professor Helge Vedel

Direktør Flemming Wiinblad