Geografisk Tidsskrift, Bind 90 (1990)

Karl Erik Bergsten 27.7 1909-17.5 1990

N. Kingo Jacobsen

I tiden efter 2. verdenskrig var de faglige bånd mellem Lunds Universitets Geografiska institutionen og Geografisk Laboratorium ved Københavns Universitet stærke. Helge Nelson og Niels Nielsen var eksponenter herfor. Talrige var besøgene i Lund, deltagelse i feltkurser på Hallands Väderö kan tjene som eksempel. De lededes af Karl Erik Bergsten og Torsten Hagerstrand. Bergsten var gennem årene en hyppig gæst på Geografisk Laboratorium og Nordisk Kollegium i København. Mange svenske ekskursioner under Bergstens ledelse gik til Jylland. Han var således en trofast ven af hele den forrige generation af danske geografer.