Geografisk Tidsskrift, Bind 90 (1990)

P. Hakkila: Utilization of residual forest biomass.

Peter Strømgaard

Springer, Berlin 1989. XV, 568 s., ill. 25
cm. DEM 398.-.

"Residual forest biomass" er den trævegetation, der normalt efterlades uhøstet ved kommercielt skovbrug. Forfatteren anfører, at denne udgør et hidtil overset potentiale - som paradoksalt nok udnyttes mindst dér, hvor der er meget af den, i troperne f.eks. I Finland og Sverige er råmateriale i den kommercielle udnyttelse af trævegetation af stor vigtighed for nationaløkonomien, og der er her udviklet teknikker til mere fuldstændig udnyttelse af træressourcerne. Bogen er en detaljeret, teknisk beskrivelse af disse - nok af begrænset generel interesse, men interessant nok som en indføring i "økologisk skovbrug".