Geografisk Tidsskrift, Bind 90 (1990)

Bibliographia Cartographica, vol. 15 (1988). Red. Lothar Zögner.

Henning Mørch

Säur, München 1989. XI, 260 s., 21 cm.
DEM 120.-.

Nyttig hånd- og årbog for kartografisk interesserede. Inddelt i tematiske og regionale afsnit. En håndfuld snedige forsøg på at "overliste" den - med skyldig hensyn til udgivelsesår - faldt så absolut ud til redaktionens