Geografisk Tidsskrift, Bind 90 (1990)

Salvör Jónsdóttir: Iceland: Reykjavik. (Scandinavian atlas of historic towns, 6).

Rolf Guttesen

Odense University Press, Odense 1988. 1
bd. samt mappe med 26 kort. 42 cm. Kr.
300,-.

Reykjavik har fået sit historiske atlas. Det er det 6. i en planlagt serie, som skal omfatte 15 nordiske byer. Idéen er promoveret af Commission internationale pour l'histoire des villes. Dispositionen er ens for den nordiske serie, med undtagelse af de to første, som var de finske. Efter disse har man af økonomiske grunde bl.a. begrænset sig til sort hvide gengivelser.

Publikationen omfatter omegns-, by-, matrikel- samt historisk-topografiske kort, samt en række konstruerede temakort om bygningers, befolkningens, erhvervs- og socialgruppers lokalisering. Disse er tegnet ind på et grundkort visende det nutidige gadebillede. Omfang, tidsserier og kortenes antal er forskelligt fra by til by. Nærværende atlas dækker kun perioden 1850-1902. går både længere tilbage i tiden og i den anden ende helt op til 1950. Dette sidste krav kunne Reykjavik nok også opfylde. Det kan ikke umiddelbart afgøres, hvor fuldstændig serien af originale historiske kort -syv stykker - er, men det kan undre, at Ohlsens omegnskort fra 1802 ikke suppleres med hans bykort, som er stukket året før. Det ville sammen med Lievogs bykort fra 1787 vise en spændende periode, nemlig byens udvikling efter tildeling af købstadsrettigheder i 1786.

De løse atlasblade kompletteres af et teksthefte, som omfatter hovedtræk af byens historie, specialkort, tegninger, fotografier og prospekter. Her kunne man forvente flere af de eksisterende prospekter, fx C. W. Paijkull (1867) eller G.G. Winkler (1861). Pladsmæssigt kunne det klares ved at formindske de fleste temakort, som herved ikke ville miste noget i informationsindhold. Man ville tværtimod øge overskueligheden. Farveproblemet er der ikke noget at gøre ved, men for nogle korts vedkommende, eksempelvis Generalstabskortet fra 1902, mistes nogle signaturer

Teksten er på islandsk, svensk og engelsk. Adskillelsen i løse kortblade og tekstbind gør det nemt at studere værket. Målgruppen må være specialister af historisk, geografisk islandofilt tilsnit.