Geografisk Tidsskrift, Bind 90 (1990)

Agricultural compendium: for rural development in the tropics andsubtropics. Ed. by Euroconsult. 3. rev. ed.

Peter Strømgaard

Elsevier, Amsterdam 1989. XXXVII, 740
s., ill. 25cm. USD 65.75.

Dette er et utroligt grundigt og informativt værk - det tætteste, man kan komme geografens bibel. På trods af titlen er det nemlig geografi i bredeste forstand, der dækkes, hvilket fremgår af værkets 10 kapitler: "climate, soil and land classification, geodesi, water control, land improvement, crop production, animal production/fisheries, farm economics, sociology". Hvert kapitel er underindelt flere gange, så man let kan finde rundt. Indholdet er en kombination af praktiske anvisninger og informationer på højeste niveau; sidste forskningsresultater er med, og referencer og henvisninger er up-todate. Bogen må være uundværlig for alle geografer, der arbejder praktisk enten i felten eller som planlæggere.