Geografisk Tidsskrift, Bind 90 (1990)

Peter Hall: Cities of tomorrow: an intellectual history of urban planning and design in the twentieth century.

Hans Thor Andersen

Blackwell, Oxford 1988. XVI, 473 s., ill. 23
cm. GBP 25.-.

Bogen handler om storbyen som vision, om dens planlægning ikke mindst dens planlæggere. De centrale skikkelser er Howard, Unwin, Parker, Mumford, Corbusier, Wrigth og Castells. Men mange andre er nævnt. Det er storbyerne i den vestlige verden, først og fremmest UK, USA, Frankrig og Tyskland, det drejer sig om; men med mange strejftog til utallige steder i den øvrige verden - både den anden og tredie.

Grundtesen i bogen er dobbelt: at byplanlægningen i det 20. århundrede, som intellektuelt og professionelt fænomen, reelt er en reaktion på elendigheden i det 19. århundredes byer. Samt at de centrale byplanidéer kan føres tilbage til en lille gruppe pionerer - grundlæggerne af den moderne byplanlægning.

Bogen indledes med en gennemgang af det 19. århundredes usle leve- og boligforhold i den vestlige verdens førende storbyer. Reaktionen blev havebyen med arkitektoniske påmindelser om den overskuelige middelalderby som ramme om det forventede sociale fællesskab. Men byplanlægningen blev snart taget i brug til andre formål: som magtsymbol, struktureret efter teknikkens behov - byggekraner, motorveje. Trods alle disse kapitalkrævende måder at byudvikle på forblev byerne også underklassens lokalitet; ghettodannelse og optøjer blev konkret udtrykt i 1980erne. Trods mere end et rhundredes er de underpriviligeredes problemer ikke løst.

Peter Hall skriver som altid godt og forståeligt, godt hjulpet af et klart perspektiv. Bogen er god som bred indføring i byplanlægningens internationale idégrundlag.