Geografisk Tidsskrift, Bind 90 (1990)

Yorgos Y. Papageorgiou: the isolated city state: an economic geography of urban spatial

Hans Thor Andersen

Routledge, London 1990. XXII, 466 s., fig.
23 cm. GBP 75.-.

Bogen indledes med en række 'store' spørgsmål som, hvorvidt suburbaniseringen er en konsekvens af et forarmet bymiljø. Hvorfor er tredie verdens byernes udvikling væsensforskellig fra de industrialiserede landes? Hvad er årsagerne til en række storbyers økonomiske og sociale deroute? Eksisterer der en optimal ejendomsbeskatning af boligmassen? Disse og flere andre spørgsmål angiver mere eller mindre intentionerne med bogen. Den er opbygget ved hjælp af 17 kapitler, hvert bestående af en koncentreret tekst, en matematisk udledning af teksten samt fyldige noter med ord- og tegnforklaringer. Emnerne er agglomeration, individuel adfærd, rationelt valg, betydningen af indkomstvariationer, de centrale bydeles forhold, public choice, decentralisering - kort sagt en liberal udgave af 'spatial economies'.

En del af de spørgsmål, forfatteren opstiller, afspejler hans indfaldsvinkel; der er forskelle i de mekanismer og strukturer, der skaber henholdsvis den rige verdens og den fattige verdens byer. Det plejer sjældent at overraske geografer, at der er forskelle fra sted til sted. Men åbenbart er forfatteren ikke geograf, eller også er han blevet grebet af sit abstrakte modelmageri.

Bogen er iøvrigt svær at læse.