Geografisk Tidsskrift, Bind 90 (1990)

Labour migration: the internal geographical mobility of labour in the developed world. Ed. by James H. Johnson and John Salt.

Hans Thor Andersen

Side 52

Fulton, London 1990. VIII, 2155., fig. 24
cm. Pris ikke oplyst.

Emnet er arbejdskraftens geografiske mobilitet i den vestlige verden. Vel at mærke indenfor de enkelte lande. Denne form for migration er af beskedent omfang i de fleste lande, men gennem en længere rrække det en af de vigtige faktorer bag ændringerne i den demografiske, økonomiske, sociale og ikke mindst geografiske struktur.

Bogen består af to dele. I første del præsentereseksempler fra USA, Japan, UK og Frankrig. Anden del præsenterer nogle centrale blokeringer for arbejdskraftens frie mobilitet. I beslutningsfasen er de

Side 53

enkelte husstande påvirket af en lang række faktorer, der gør det særdeles vanskeligtat opstille matematiske modeller til prognosemageri. Men det står fast, at trods virksomhedernes voksende geografiske mobilitet er arbejdskraftens mobilitet for stadigt nedadgående: Husstande med to udearbejdende personer og en ejerbolig er lidet mobile. Helt galt bliver det, såfremt der er tale om højtuddannede; de kan kun vanskeligt finde relevant beskæftigelse uden for storbyregionerne.

Bogen er en fin introduktion og præsentation af problemer vedr. arbejdskraftens geografiske mobilitet. Men den egner sig næppe til undervisningsbrug.