Geografisk Tidsskrift, Bind 90 (1990)

Fra geografiens verden. Red.: Bodil Engell et al.

Rolf Guttesen

Geografforlaget, Brenderup 1989.48 s., ill.
25 cm. Kr. 35.-.

Her foreligger et smart, lille propagandahefte om geografiske emner, der forhåbentlig kan fænge i en træt gymnasieklasse. Man dølger forfatternavnene, medens der nævnes hele tre redaktionsniveauer, en korrekturlæser samt en flok inspiratorer.

De 22 emner fylder hvert ét opslag, og opsætningen følger princippet om mindst et foto eller figur pr. side, så teksten må være vel tilfilet. Opslagene er meget velskrevne samt appetit- og spørgsmålvæckende. føler jeg mig altid noget forført, når man bruger stilen "vi ønsker..., vi skal..., vi har...". Det siges også (p.B), at ordet "befolkningseksplosion" er ved at gå af mode, og at det skyldes især udviklingen i de industrialiserede lande; andre passager i heftet viser da også, at problemet stadig er akut.

Bogen opfylder sit formål på gymnasieniveau, ingen tvivl om det. Men heftet er også en tidstypisk dokumentation for fagets idéhistoriske situation, og i den sammenhæng kan det godt give lidt kriller i maven, når man adræt skal præstere et nærmest olympisk trespring fra fx tigerøkonomier over ozonlaget til affald. Nok er geografer dygtige og bredt orienterede, men det forekommer mig, at dette hefte må stille store krav til fagets lærere, der skal begrunde omfangslogikken og sammenhængen emnerne imellem.