Geografisk Tidsskrift, Bind 90 (1990)

Water and arid lands of the western United States. Ed. by Mohamed T. El-Ashry and Diana C. Gibbons.

Lars Krogh

Cambridge University Press, Cambridge 1988. XII, 4155., ill. 24 cm. GBP 40.-. Noget vi givetvis også herhjemme vil komme til at beskæftige os meget mere med i fremtiden er ferskvandsressourcer, også selv om Danmark hverken er aridt eller semiaridt. Bogen handler mest om "vand-management". Den er udgivet med støtte fra World Resources Institute og vil for hydrologer være en let læst bog. Først introduceres man til det vestlige USA med hensyn til nedbør, gamle love for fordeling afvand, hvilke dele af samfundet der bruger vand, og hvilke konflikter dette giver. Dernæst følger en historisk gennemgang af "how the West was won" - også med vand som hovedperson - fra ca. 1850 og op til i dag, hvilket er en interessant vinkel at anskue fra. Siden følger 6 kapitler med detailstudier fra forskellige områder: Central Valley i Californien, Texas High Plains, Upper Colorado River Basin, South Coast Basin i Californien, Tuscon og Denver. Disse studier viser, at man kan tackle ariditet på mange måder, når der opstår konflikter mellem by, landbrug, miljø og mellem de enkelte delstater.