Geografisk Tidsskrift, Bind 90 (1990)

Acidic precipitation: proceedings of the International Symposium on Acidic Precipitation, Muskoka, Ontario, September 15-20, Ed. by Hans C. Martin. (Water, air, and soil vol. 30-31

Lars Krogh

Side 54

pollution, (1986)).
Reidel, Dordrecht, 1987. 2 bd., ill. 25 cm.

GBP 196.-.

Fra et symposium i Canada i 1985 foreliggergodt 2000 sider omhandlende sur nedbørog konsekvenser af forsuring i form af i alt 206 artikler, hvilket må være endnu et bevis på, at ikke alle anmeldere altid læser lektierne fra ende til anden. Forsuringsprocesser - både naturlige og antropogene - har faktisk været studeret i over 100 år, men særligt siden begyndelsen af 80'erne, hvor effekterne er blevet tydeligere, måleligeog synlige, er der kommet fart over forskningsfeltet. Først og fremmest i Vesteuropa og Nordamerika, som er verdensældste industriområder og derfor megetudsat. Desværre foreligger der intet fra Østeuropa. Bøgerne dækker et bredt spektrum;effekterne

Side 55

trum;effekternefor atmosfæren, for akvatiskesystemer og de meget diskuterede effekterfor skovene og jordbunden. Da forsuringførst nu er anerkendt som et "nyt" og mangeartet miljøproblem, har ingen enkelt faggruppe kunnet sætte sig på hele forskningen, og området er da også et felt, hvor mange naturvidenskabelige disciplinermødes, og mange gamle faggrænser kan nedbrydes, hvilket jo nok er det mest positive, der er ved sur nedbør.