Geografisk Tidsskrift, Bind 90 (1990)

Agroecology: researching the ecological basisfor sustainable agriculture. Ed.: Stephen R. Gliessman.

Anette Reenberg

Side 57

(Ecological studies, 78).
Springer, Berlin 1990. XIV, 380 s., ill. 25
cm. DEM 198.-.

Berøringsfladen mellem agronomi og økologi har vundet stigende bevågenhed i takt med forståelsen for, at der må satses på bæredygtige fødevare- produktionssystemer.

Springer forlagets serie "Ecological Studies" har flere gange tidligere præsenteret gode bøger om økologisk orienterede analyser af landbrugssystemer. Den foreliggende bog behandler i2l enkeltstående artikler forskellige problemstillinger under fællesbegrebet agro-økologi og agro-økosystemer.

Side 58

Redaktøren indleder og afslutter med artikler, hvor begrebet agro-økologi præsenteres, og hvor fordelene ved at anvende økosystem paradigmaet på landbrugsvidenskaben fremhæves. Den holistiske tilgang til analysen af landbrugssystemer er nødvendig, men ikke let. I bogen præsenteres analytiske angrebsvinkler og eksempler på forskning, og man får dermed berørt både målsætninger, faktorer og begreber, selv om de enkelte artikler står alene. Tilsammen giver bogens kapitler ikke en endegyldig fremstilling af agroøkologiens objekter og metoder, men inspiration til at starte en integreret analyse af den økologiske basis for bæredygtige landbrugssystemer.

Eksemplerne når vidt omkring - fra matematiske modelleringer af sammenhængene i agro-økosystemerne, over detaljerede studier som fx gnavere og ukrudts indvirkning på landbrugssystemernes ydeevne til energibalancen i USA's landbrug gennem tiderne.

Artiklerne falder i to hovedgrupper: 1) Basale økologiske begreber i agro-økosystemer og 2) agro- økosystemer - design og management. Hver enkelt artikel er fulgt af en fyldestgørende referenceliste, som gør det let at gå videre med de temaer, som måtte fatte læserens særlige interesse.

Bogen kan derfor anbefales både som inspiration og som udgangspunkt for videre arbejde inden for et felt, som ingen, der vil diskutere bæredygtig landbrugsudvikling, kan komme uden om.