Geografisk Tidsskrift, Bind 90 (1990)

Sven Illeris: Services and regions in Europe. Gower Publishing Company, Aldershot, Avebury 1989. XIV, 222 s., 23 cm. GBP 25.-.

Hans Thor Andersen

Side 51

Bogen er en engelsksproget udgave af Serviceog erhvervsudvikling' fra 1987. Den indledes med en diskussion af servicebegrebet;de almindeligt anvendte definitionerer negative, dvs definerer begrebetsom ikke-produktion, ikke- fysiske varer etc. dvs en restgruppe. Men når ca 70 % af arbejdsstyrken er beskæftiget i denne kategori må der en mere nuanceret begrebsdannelseog -analyse til. Det forsøger forfatteren gennem en kort, men god diskussion.Efterfølgende diskuteres forskelligenyere

Side 52

ligenyereforslag til klassifikation, undertidenmed mere end en dimension. Bag flere af overvejelserne ligger en apriori opfattelseaf produktive/ ikke-produktive aktiviteter,et forsøg på at finde de dynamiske'brancher Forfatterens konklusioner, at der er meget lidt vundet ved at ændre de eksisterende ISIC og NACE klassifikationertil fordel for andre, lige så stive definitioner.

Herefter tages fat i diskussionen om husholdningernes og virksomhedernes serviceforbrug; vil det fremover blive 'trukket tilbage' eller vil flere og flere funktioner blive eksternaliseret? Der er mange modgående strømme - de løntunge funktioner erstattes ofte af husholdningsmaskiner, eller omgåes via automatisering. Desuden kan den ændring af erhvervs- og livsstilen, der satte ind med kvindernes ligeberettigelse og erhvervsdeltagelse, næppe vendes. Et fundamentalt argument for ændret fordeling af servicefunktionerne har været den lavere produktivitetsstigning. Det er imidlertid særdeles vanskeligt at give et håndfast bud på produktivitetsudviklingen i serviceerhvervene.

Bogen slutter med et længere kapitel om lokaliseringskonsekvenser; konklusionen er en deling mellem stedbundne funktioner - typisk de der betjener husholdninger og mindre virksomheder - og de mere dynamiske funktioner, der kan betjene sig af telekommunikation mm.

Herefter følger godt 50 siders bilag, hvor dels den regionale erhvervsudvikling og dels nogle modeller for regional erhvervsudvikling