Geografisk Tidsskrift, Bind 90 (1990)

John Small & Michael Witherick: A modem dictionary of geography. 2. ed. Arnold, London 1989. 247 s., ill. 24 cm

Henning Mørch

Paperback ed.: GBP 8.95. Boards: GBP
25.-.

Udarbejdet i samarbejde mellem en naturog en kulturgeograf. Der er en rimelig balance mellem fagets mange delfag. Der er cirka et hundrede ny stikord. Der er l O nye illustrationer, hvilket er alt for lidt, da det er den mest åbenbare fejl ved bogen, at der

er for få illustrationer. Litteraturhenvisning - enten for de enkelte stikord, hvilket ville være det herligste, men også fordyrende og arbejdskrævende, eller til en håndfuld centrale, mere omfattende værker - ville have været godt. Som helhed et godt og billigt bud på en opslagsbog, som mange kunne have god gavn af.