Geografisk Tidsskrift, Bind 90 (1990)

Paleogeography and loess: pleistocene climate and environmental reconstructions: contribution of the INQUA Hungarian National Committee to the 12th INQUA Congress, Ottawa, Canada 1987. Ed. by Mär ton Pécsi, Andrey Velichko. (Studies in geography in Hungary, 21).

Henrik Breuning-Madsen

Akadémiai Kiadö, Budapest 1987. 156 s.,
ill. 25cm. USD 19.-.

To komitéer under INQUA, nemlig The Commission on Loess og Commission on Paleogeographic Atlas, afholdt i 1987 et møde i Budapest med det formål at diskutere udarbejdelsen af paleogeografiske kort: en serie afkort der viser ændringerne i det fysiske miljø på den nordlige halvkugle gennem øvre pleistocæn.

Foredragene fra ovennævnte seminar er publiceret i bogen. De fleste artikler omhandler ændringer i det fysiske miljø gennem senkvartæret i Europa bestemt ud fra analyser af løss, moræner og fossile jorde. De fleste eksempler er fra Ungarn og Kaukasus.