Geografisk Tidsskrift, Bind 90 (1990)

Countryside planning in practice: the Scottish experience. Ed. by Paul H. Selman.

Rolf Guttesen

Stirling University Press, München 1988.

XXI, 279 s., ill. 22 cm. DEM 98.-.

For 10-15 år siden var der kun få, der beskæftigede sig med planlægning i bred forstand i det rurale Skotland. Nok har Highlands and Islands Development Board, HIDB, været aktive meget længere, men deres sigte har mere gået på udvikling af industri/håndværk i vækstcentre, og ifølge forfatterne ikke så meget på egentlig "rural planning and policy".

Bogen er en artikelsamling skrevet af forskere fra 15 skotske universiterer og andre institutioner. Man redegør for de historiske og faktuelle forhold vedrørende den rurale planlægning.

Næsten uanset hvilke udviklingsprojekter man sætter i gang - det være sig jordforbedring, vintersportscentre, vækstpoler, turisme eller skovplantning - vil man træde på ømme tæer så som uegnet klima, manglende snemængder, undergravning af eksisterende erhverv og keltisk kultur, samt ødelæggelse af det gamle, romantiske skotske landskabsbillede, som jo ikke var gemt under et tæt skovdække.

"Boom and bust" har præget mange af udviklingsforsøgene i Højlandet. Man kan nævne aluminiumssmelteren i Invergordon, som blev lagt der af egnsudviklingshensyn. Efter ganske få år blev den lukket, og 900 ansatte sat på heden igen. Det er i øvrigt ret belysende for situationen, når en forfatter glæder sig over, at man i forbindelse med tre nye fredede områder kan ansætte nogle husmænd som landskabskustoder.

Hvad angår selve planlægningsapparatet er to artikler væsentlige, nemlig Fladmark: The planning framework, og Lloyd: Rural economic development initiatives.

Væsentlig bog for alle med interesse i
højlandsproblemerne. Ujævnt figurmateriale.
Gode litteraturhenvisninger.