Geografisk Tidsskrift, Bind 90 (1990)

Egon Jensen, Margit Nielsen: Ungarn: et reformland.

RolfGuttesen

Side 53

Geografforlaget, Brenderup 1990. 102 s.,
ill. 26 cm. Kr. 105.-

I Geografforlagets serie af regionalhefter er Ungarn genudgivet i en opdateret og noget ændret version. Forfatterne er henholdsvis økonom og geograf, men det må konstateres, at økonomen har haft mest at fortælle til dette fællesprodukt.

Heftet giver en relativt grundig gennemgangaf
den politiske og økonomiske historiemed

Side 54

riemedhovedvægt på tiden efter 2. verdenskrig.Dette stof fylder ca. to trediedele af heftets 102 sider, medens de naturlige betingelser for landbrug og industri er trængt sammen på hhv. 4 og 5 sider. Ikke desto mindre indledes begge disse kapitler med et manende udsagn "Ungarn geologiskset er et meget ungt område".

Når sådanne områdebeskrivelser skal bruges i undervisningen, skulle man mene, at viden om almene geografiske fænomener var kendt eller kunne hentes i andre opslagsbøger. Alligevel bruges megen plads i de naturgeografiske afsnit til at forklare almenheder som, hvordan olie og gas dannes i naturen, kulrækken, ionbytning eller føhnvinde, som forklares, men ikke benævnes.

I forhold til den tidligere udgave er mange kort (desværre) udeladt, men de resterende er pænere tegnet. Fotomaterialet er meget svingende både med hensyn til kvalitet og informationsindhold. Forsidebilledet er noget for sig, et bybillede: Gade med biler, huse og mennesker. Det gentages inde i heftet, hvor teksten fremhæver en Pepsi-reklame. I afsnittet om miljøproblemer savnes noget om problemerne i forbindelse med processen bauxit-aluminaaluminium, som andre steder har givet voldsom, letal forurening, fx Skawina ved Krakow, som man lukkede helt for nogle år siden.