Geografisk Tidsskrift, Bind 90 (1990)

Træplantning ( Føroyum i'eina old = a century of tree- planting in the Faroe Islands. Eds. Andrias Højgaard, Johannes Johansen & F øren Ødum. (Annales Societatis Scientiarum Fceroensis. Supplementum, 14).

Rolf Guttesen

Føroya Frodskaparfelag, Törshavn 1989.
187 s., ill. 23 cm. Pris ikke oplyst.
Artikelsamlingen, der er udgivet i forbindelse
med 100-året for plantageforsøg på
Færøerne, opsummerer resultater af det
arbejde, som de senere år er drevet på videnskabelig
basis under en skovkommission
(Skögfridingarnevnd), som rektor Andreas
Højgaard med ildhu og inspiration
var formand for indtil sin død i 1989.

J. Johansen indleder om vegetationshistorie, hvor det slås fast, at det første, antageligt irske, landnam fandt sted ca. 650 AD, eller 200 år før norske indvandrere trængte sig på. T.G. Leivsson giver en oversigt over de godt 20 plantager, der er anlagt. Samme forfatter præsenterer detailstudie om "Production in a 50 years old Pinus contorta stand". Fyrretræerne har en årlig produktion på 7 m3/ha. Dette resultat er slet ikke ringe i sammenligning med lokaliteter i Scotland, Vestnorge og på Island, hvor produktionen ligger mellem 2 og 7.8 m3. Tre artikler er af registrerende karakter. S. Rasmussen har undersøgt, hvilke planter der gror i færøske haver, cirka 500 forskellige. S. Ødum, L. Hansen og S. Rasmussen har en kommenteret liste over træer og buske i haver og plantager. Artsantallet er 64 nåletræer og 280 løvtræer. V. og K. Aistrup har udarbejdet en liste over lichener, der vokser på træer og buske, ialt 54 arter.

Som et særligt spændende videnskabeligt eksperiment beskriver Ødum forsøgene med at plante træer og buske, indsamlet under en ekspedition med Nordisk Arboretudvalg til Patagonien og Ildlandet i 1975 og 79. Nogle Nothofagus-arter (sydlig bøg) har vist sig at trives fint i det nordatlantiske. Afnittet suppleres udmærket med en artikel af P. Søndergaard om lignende forsøg i Vestnorge og ved København. Det viser sig, at væksterne klarer sig bedst igennem på Færøerne på grund af de milde vintre.

Artiklerne er på engelsk og færøsk, bortset fra en genoptrykt artikel på originalsproget af den danske skovbrugspioner C. E. Flensborg fra 1903. De mange gode fotos giver en særegen fornemmelse, som kolliderer med normalbilledet af færøsk miljø. Med beklagelse kan det nu tilføjes, at juleorkanerne i 1988 ødelagde en meget betydelig del af plantagerne på Færøerne.