Geografisk Tidsskrift, Bind 90 (1990)

Kommentar til "Har inkaerne i Peru haft et skriftsprog?"

Inge Schjellerup

Felipe Guaman Poma de Ayala benævnte sig selv som prins, men identificerede sig på ingen måde med inkaslægten (se p. 9 i Adorno, 1980). Angående symbolerne på tegningerne af inkaernes klædedragter kan man ikke betragte dem som skriftsprog, men måske som piktogrammer der angiver heraldiske tilhørsforhold evt. stednavne. Embedsmænd af samme rang har samme klædning med samme symboler (Rowe, 1973). Man skal ikke forledes til at blande inkaernes symbolske billedsprog i deres klædedragt med quipu'en, knudesnoren, der ikke alene anvendtes som regneinstrument, men som også blev benyttet som memoteknisk hjælpemiddel til ihukommelse af fortidens hændelser ud fra farvevalg, knudestørrelse og hvor på snoren (og hvilken snor), knuden var anbragt (Asher, 1981).

Der gøres stadig forsøg på at tolke piktogrammerne som
et skriftsprog, uden at det dog er gjort helt overbevisende
(se bl.a. Burns, 1981;Jara, 1975).


DIVL1712

Litteratur

Rolena Adorno: "The Nueva Coronica y Buen Gobierno - a New

Look at the Royal Library's Peruvian Treasure" i: Fund &
Forskning, vol. 24, 1979/80, Kgl. Bibliotek).
Asher. Mår da & Robert: "Code of the Quipu: A Study in Media,

Mathematics, and Culture", University of Michigan Press,
1981.
William Burns: "La escritura de los Incas"i: Boletin de Lima No.

12, 13, 14, Lima 1981.
Victoria de la Jara: "Introduccion al estudio la escritura los

Inkas", Lima 1975).

J. Rowe: "Standardization in the Inka Tapestry Tunica" i: The