Geografisk Tidsskrift, Bind 87 (1987)

Ove Jørgensen: Alfred den store: Danmarks geografi: en undersøgelse af fire afsnit i den gamle engelske Orosius. - (Northwestern european language evolution supl. Vol. 1).

Viggo Hansen

Side 87

Odense Universitetsforlag, Odense 1985.
X, 166 s., ill. 22 cm. Kr. 130.-.

I den af den engelske kong Alfred den
Store af Wessex (871-899) bearbejdede

Side 88

udgave af Orosius' verdenshistorie fra år 417 indføjedes en omtale af danerne og deres rige i 4 beskrivelser. Heri redegøres der for de politiske og folkelige forhold i Danernes område, byggende på rejsebeskrivelseraf »købmændene« Ottar og Ulfsten, hvis logbøger er blevet gransket af forfatteren. Når man ved, at de danske farvande allerede på dette tidspunkt (midten af Vikingetid) var sejlet tyndt af folk, der havde et indgående kendskab til besejlingsforholdene langs Østersøen mellem Hedeby og Birka, så må man nok indrømme, at bidraget til denne kong AlfredsDanmarks Geografi ikke har bragt nogen større fornyelse i datiden, når man ser bort fra den værdi, der ligger i de her gengivne skriftlige vidnesbyrd.