Geografisk Tidsskrift, Bind 87 (1987)

EF. Kommisionen: Groundwater resources of the European Community. Schäfer, Hannover 1982.

Henrik Breuning Madsen

10 bd. & l mappe med kort. 46 cm. Pris
ikke oplyst.

Hermed gives for første gang et så vidt muligt fuldstændigt billede af de vandførende lag og de til rådighed værende grundvandsmængder på EF-plan. Oversigten er opdelt i 4 emner nemlig: opgørelse over vandførende lag, de vandførende lags hydrogeologiske forhold, udnyttelse afgrundvandet og endelig potentielle, yderligere grundvandsressourcer. Hvert tema er illustreret med 38 kort over EF's samlede territorium i skala 1:500.000. Desuden behandles hvert tema detaljeret i ialt 10 rapporter - en rapport for hver medlemsstat og en sammenfattende rapport. Værket omfatter ikke Grækenland, Spanien og Portugal.