Geografisk Tidsskrift, Bind 87 (1987)

Ecodevelopment: concepts, projects, strategies. Ed. by Bernhard Glaeser.

Peter Strømgaard

Pergamon, Oxford 1986. - Repr. XIII,
247 s., 24 cm. GBP 33,-.

Selv om man sætter ordene økologi og udvikling sammen, som i titlen her, kommer der ikke nødvendigvis noget nyt og revolutionerende ud af det. Her er et antal spredte artikler, af ikke alt for overbevisende kvalitet, sat sammen under forskellige overskrifter. Under landbrugsaspekter hører man således om recykling af næringsstoffer, beskrevet og illustreret som var det en skolebog for 8. klasse, mens man under overskriften teoretiske aspekter påhører et nedskrevet, luftigt, filosofisk indlæg af Johan Galtung. Han introducerer iøvrigt, morsomt nok i denne sammenhæng, begreberne ecophilia, ecocrats og ecomaniacs!