Geografisk Tidsskrift, Bind 87 (1987)

Climatic changes on a yearly to Millennial Basis: geological, historical and instrumental records: proceedings of the second Nordic symposium on climatic changes and related problems, held in Stockholm, Sweden, May 16-20, 1983. Ed. by N.-A. Morner and W. Karlen. Reidel, Dordrecht 1984.

Birger Hansen

XVIII, 667 s., ill. 25 cm. NLG 210,-. Ved en kombination af geologiske, paleoklimatiske, historiske og arkæologiske data indsat i moderne modeller og teorier forsøger forfatteren at finde de faktorer, der har den største indflydelse på nutidige og fremtidige kort- og langtidsvariationer af det globale klima. Bogen viser, at der er store regionale variationer på både den nordlige og den sydlige halvkugle. Tidsperioden for variationerne varierer mellem 60 og 150 år og størrelse varierer mellem 0.1 og 10"C. Der gives mange gode eksempler på undersøgelsesmetoder og -resultater fra forskellige regioner, og bogen kan varmt anbefales til læsere med speciel interesse for emnet.