Geografisk Tidsskrift, Bind 87 (1987)

Wolfgang Haberland: Ich, Dakota: Pine Ridge Reservation 1909.

Henning Mørch

Reimer, Berlin 1986. 147 s., ill. 29 cm.
DEM 48,-.

Første trediedel er en præsentation af Oglala-folket en undergruppe af Dakotaindianerne (sioux-talende) samt den fotograferende maler Frederick Waygold, der udvandrede fra Tyskland til USA i begyndelsen af århundredet, og som besøgte the Pine Ridge Reservation i 1909. Resten af bogen - som for de fleste nok er den interessanteste del, bringer halvanden hundrede af Weygolds fotografier fra besøget. Fotografierne ledsages af korte tekster af Haberland. Fotografierne er delt i tre grupper. Første del er en række meget karakterfulde portrætter. Mest prominent blandt de portrætterede er høvdingen Red Cloud - Crazy Horse's rival og efterfølger; men der er også andre overlevende fra Little Big Horn og Wounded Knee. De to andre grupper er antropologisk de vigtigste behandler »Give-Away«-festen og tegnsproget. Det må siges at være godt, at disse fotografier fra et tidspunkt, hvor indianerkulturen endnu ikke for en stor del var forsvundet eller turistifiseret, bliver mere alment tilgængelige.