Geografisk Tidsskrift, Bind 87 (1987)

M.H. Matthews & I.D.L. Foster: Fieldwork exercises in human and physical geography.

Peter Strømgaard

Arnold, London 1986. 96 s., ill. 25 cm.
GBP 3.75.

Denne lille udmærkede bog rummer 23 eksempler på feltøvelser - anvendelige faktisk på alle niveauer fra skole til universitet. Selv om beskrivelsen er enkel og pædagogisk, er metoderne faktisk fuldt på højde med hvad geografer og biologer reelt foretager sig i felten; eksempelvis er Vegetationsanalysen baseret på Braun- Blanquet systemets beskrivelse af sociologiske enheder i vegetationsdækket.

Næsten alle typer af feltøvelser omtales: skræntprocesser, sedimentologi, jordbund, vandløb, klimatologi, land use, og bygeografi - med servicehierakier, industristruktur, CBD, indkøbsadfærd, »neighbourhoods« og social differentiering. Altsammen glimrende beskrevet på kun 96 sider!