Geografisk Tidsskrift, Bind 87 (1987)

Ernst Plewe und Ute Wardenga: Der junge Alfred Hettner: Studien zur Entwicklung der wissenschaftlichen Persönlichkeit als Geograph, Länderkundler und Forschungsreisender. (Erdkundliches Wissen).

Viggo Hansen

Steiner, Stuttgart 1985.
80 s., ill. 24 cm. DEM 24,-.

Få geografer har i nyere tid skabt sig et eftermæle som Alfred Hettner (f. 1859) som forsker såvel som skribent og udgiver, ligesom han fagligt spændte overodentlig vidt. Nytænkning på en lang række felter gjorde ham berømt overalt, i Europa, i Amerika - selv i Kina; det er betegnende for hans forskning, at den har givet genklang helt til vore dage, og det har givet sig udtryk i mange genoptryk, oversættelser og festskrifter. Sidst har i denne bog de to forfattere skildret udviklingen af denne videnskabelige personlighed gennem studietiden, hvor det gøres gældende, at det på hans tid stod meget slet til med geografien som universitetsfag i Tyskland. Som fader til moderne geografisk tænkning fik han umådelig betydning, og han tillægges en stor rolle som inspirator for skabelsen af nye lærestole og for fagets udbredelse, ikke mindst via sin indsats som grundlægger og udgiver af det ansete Geographische Zeitschrift. Gennem efterladte dokumenter og breve gives der her et indblik heri, og det er på linie hermed, at man i dette skrift især har helliget sig Hettners rejseoptegnelser og breve fra hans to rejser i Sydamerika, der startede hans berømmelse og anerkendelse i alle geografiske kredse.