Geografisk Tidsskrift, Bind 87 (1987)

Elisabeth Lichtenberger: Stadtgeographie. Bd. 1: Begriffe, Konzepte, Modelle, Prozesse.

Viggo Hansen

Teubner, Stuttgart 1986. 280 s., ill. 21
cm. DEM 34,-.

Ved talrige arbejder gennem snart 25 år har forfatteren slået sit navn fast som en af Europas mest intenst arbejdende og kyndige bygeografer, der samtidig har haft en stor evne til at fængsle sine læsere. Det gælder også i dette arbejde, der er blevet betegnet som en studiehåndbog, hvis inhold fremgår af titlen. Det er ikke en bog for begyndere, men den er særdeles anvendelig som et repetitions- og opfriskningskursus, når det gælder om at sætte tingene på plads i en systematisk ordningsfølge, hvori begrebsindholdet i modellerne udvides, efterhånden som læsningen skrider frem. Samtidig udvides forståelseshorisonten i takt med det historiske forløb, fra bykerne- til rumbetragtninger, hvori de politisk-administrative afgrænsninger sætter sig dybe spor, ligesom teknologiske og økonomiske determinanter er med til at fremme og udvikle segregationsprocesserne. Til belysning af disse mangesidige tendenser henter forfatteren sine eksempler fra så at sige hele jordkloden og i tidsmæssig henseende fra antikken til servicesamfundet. Man kan glæde sig til et kommende bind 2, der skal behandle meso- og mikroniveauet i byernes boligmasse og de menneskelige og arbejdsmæssige kontaktkredse i de mange subkulturer.