Geografisk Tidsskrift, Bind 87 (1987)

Brian W. Ilbery: Western Europe: a systematic human geography. - 2. ed.

Christian Wichmann Matthiessen

Side 91

Oxford University Press, Oxford 1986.
XIII, 204 s., ill. 25 cm. GBP 8.95.

Denne humangeografisk orienterede bog om Vesteuropa minder betydeligt om andretilsvarende bøger, fx Clout et al, 1985: »Western Europe: geographical perspectives«. Den præsenterer sig dog bedre og er mere dybtgående i analyserne.Bogen gennemgår en række emner ordnet systematisk: Befolkning, erhverv, sociale erhvervsgrupper. Det går fint, så længe sekundære og traditionelle tertiære erhverv beskrives; men de nye erhverv medtages næsten ikke. Denne mangel rådesder bod på ved at lægge vægt på at

Side 92

beskrive processer som counter-urbanization,urban-rural
manufacturing shift
og arbejdsløshedsvæksten.

Bogen giver sig ikke ud for at være andet og mere enden omsætning af tal til diagrammer, kort og tekst, og den passer niveaumæssigt til 1. dels undervisning på universiteterne.