Geografisk Tidsskrift, Bind 87 (1987)

Remote sensing for resources development and environmental management: proceedings of the 7th International Sym-

Kjeld Rasmussen

posium: ISPRS Commision 7: Enschede: 25-29 August 1986. Ed. by M.C.J. Damen, G. Sicco Smit, H. Th. Verstappen. Balkema, Rotterdam 1986. Vol. 1-2: 956 ill. 31 cm. Vol. 1-3: NLG

s., 265,-. Disse to mur sten saglige bind (ud af tre planlagte) indeholder et meget stort antal korte artikler præsenteret ved et symposium i Enschede, Holland, i august 1986. Alene den hurtige publikation er en præstation, der dog finder sin forklaring deri, at værket består af bidragydernes selvskrevne manuskripter. Rent bortset fra det ujævne visuelle indtryk, som dette naturligvis medfører, så betyder det, at der ingen sproglig, endsige faglig, redaktion har fundet sted. Man må derfor affinde sig med en del artikler, der p.g.a. übehjælpsomme formuleringer kan være svære at tolke, og læserne må selv skille det interessante fra det ligegyldige. I forhold til mange andre publikationer af denne art er der dog en høj procentdel interessant læsning. Bidragene er løseligt organiseret i afsnit med titlerne »Visual and infrared data«, »microwave data«, »spectral signatures of objects«, renewable resources in rural areas: vegetation, tion,forestry, agriculture, soil survey, land and water use«, »non-renewable resources: geology, geomorphology, and engineering projects«, »hydrology: surface water, oceanography, coastal zone, ice and snow«, »human settlements: urban surveys, human settlement analysis and archaeology« og »geo-information systems«. Som det fremgår af disse titler er næsten ethvert tænkeligt remote sensing orienteret emne dækket ind, og dertil kommer, at studier fra alle hjørner af kloden er præsenteret. Alt i alt er der tale om en uvurderlig kilde til information om det øjeblikkelige stade af remote sensing teknologien.

Symposiet afholdtes som nævnt i Holland, og værket er da også en sand hollandsk »tour de force«. Et meget stort antal artikler er forfattet helt eller delvist af hollændere, hvilket afspejler det høje udviklingsniveau remote sensing, og specielt U-lands-anvendelser af remote sensing, har nået i et land, der i mangt og meget minder om Danmark. Det burde nok give forskere og ikke mindst forskningspolitikere lidt at tænke over.