Geografisk Tidsskrift, Bind 86 (1986)

David J. Unwin and John A. Dawson:

Thomas Balstrøm

Computer programming for geographers.
Longman, London 1985. XII, 252 s., fig.
24 cm. GBP 7.95.

Denne bog henvender sig til geografer
uden EDB-baggrund, som ønsker en popu

lær og kort introduktion til databehandling. Begreber som operativsystemer, hardware, software og netværk afmystificeres i de indledende kapitler, hvorefter der gives en basal indføring i programmeringssprogene BASIC og FORTRAN v.h.a. småeksempler med relevans til forskellige geografiske fagområder.

Som en første introduktion til databehandling for geografer er bogen god. Teksten er letlæselig, men desværre hurtigt udtømt. Når programeksemplerne er afprøvet på hjemmecomputeren vil man næppe vende tilbage til bogen, men så har den trods alt haft en vigtig mission: at sætte folk igang med at programmere. For en underviser i databehandling for geografer vil den kunne give inspiration til en kobling mellem programmeringsteori og praktisk anvendelse, men som sagt på et lavt niveau.