Geografisk Tidsskrift, Bind 86 (1986)

Albert Sasson: Biotechnologies: challenges and promises. (Sextant; 2).

Henrik Breuning Madsen

Unesco Paris 1984. 3155., ill. 18 cm. Pris
ikke opl.

Gennem de sidste to årtier har der været en kraftig udvikling inden for bioteknologien, og den er idag anvendt mange steder fx inden for industrien. Dette giver anledning til moralske og etiske diskussioner, der ofte føres på et videnmæssigt løst grundlag. Nærværende bog prøver at løse dette problem ved at give en indføring i bioteknologien på et niveau, så også ikke fagfolk kan få et vist udbytte.