Geografisk Tidsskrift, Bind 85 (1985)

DET KONGELIGE DANSKE GEOGRAFISKE SELSKAB

Selskabets protektor: HENDES MAJESTÆT DRONNING MARGRETHE II Selskabets præsident: HANS KONGELIGE HØJHED PRINS HENRIK Bestyrelse: Professor, direktør, dr. Einar Andersen, vicepræsident

Viceadmiral S. Thostrup, vicepræsident
Professor, dr. Viggo Hansen

Professor, dr. N. Kingo Jacobsen, generalsekretær
Direktør Erik Mollerup

Rigsantikvar, dr. Olaf Olsen
Professor, dr. Kjeld Rasmussen
Direktør Jens Thorsen

Råd:

Professor, dr. H. C. Aslyng
Direktør H. C. Bang
Direktør, dr. Ole Berthelsen

Direktør Niels E. Busch

Professor, dr. Steen B. Böcher
Kammerherre N. O. Christensen
Opmålingschef Stig Dilling
Direktør K. Ellitsgaard-Rasmussen
Afd.leder, dr.agro H. Holstener-Jørgensen

Professor, dr. Johs. Humlum Departementchef Christian Jensen Universitetslektor Kr. M. Jensen Førstebibliotekar Ib Rønne Kejlbo Chefgeodæt E. Kejlsø

Civilingeniør Mogens Kierulff
Professor, dr. G. Kullenberg
Kommandørkaptajn Knud Kærgård
Lektor Ida Nicolaisen

Kammerherre M. Olufsen

Stiftamtmand O. Perch Nielsen
Direktionssekretær Peer Rosenfeldt
Højesteretssagfører K. Rørdam
Direktør Poul J. S vanholm
Professor, dr. Harald Svensson
Arboretforstander, dr. Bent Søegaard

Studielektor Bent Valeur
Professor Helge Vedel
Direktør F. Wiinblad

Direktør, fil.dr. Aksel Wiin-Nielsen

Møder i 1984-85

02/.10-84: Lektor, dr.phil. K. E. Frandsen: Økologi og his-

torie i 1600-tallets Danmark.

06/11-84: Forfatteren Jens Rosing: Ammassalik. I mindet
om 100 året for Konebåds-ekspeditionen til
Grønlands østkyst 1883-85.

04/12-84: Universitetsstipendiat, lic.scient. Peter
Strømgaard: Studier over flyttemarksbrug
(Chitemene, shifting cultivation) i Zambia.

05/02-85: Dr.scient. Eigil Knuth: 50 år i Danmark Ekspe-

ditionens spor.

05/03-85: Universitetslektor, mag.art. Ida Nicolaisen: Folkeflytning i Sarawaks regnskov. Kultur- og socioøkonomisk udvikling blandt Kajang-folket.

26/03-85: Professor, dr.phil. N. Kingo Jacobsen: Beretning
om 25. Internationale Geografkongres i
Frankrig 1984.

Beretning fra symposium i Schweiz vedr. geoøkologiske
problemstillinger, Man and Biosphere-projekt.

Professor, dr.phil. Sofus Christiansen: Beretning
fra landbrugssymposium i Frankrig vedr.
dynamikken i arealanvendelsessystemer.