Geografisk Tidsskrift, Bind 85 (1985)

ERIK HESSELBJERG 2-12 1921 - 3-9 1984

N. Kingo Jacobsen

I 1947 blev E. Hesselbjerg som ung, juridisk kandidat ansat som sekretær i Grønlands Styrelse. I 1953 flyttede han som fuldmægtig til Grønland knyttet til landshøvdingembedet, siden 1955 som kontorchef. Han blev i 1959-64 politimester i Grønland, hvorefter han afløste Eske Brun som departementchef i Ministeriet for Grønland. Som tilforordnet Kommissionen om Hjemmestyre i Grønland 1975-79 gjorde han en betydelig indsats. Hans store viden og erfaring vedrørende grønlandske forhold blev anvendt til gavn for problemernes løsning. I 1982 udnævntes han til overpræsident i København.

Erik Hesselbjerg trådte ind i Geografisk Selskabs råd i 1964. Han har ved flere lejligheder ydet selskabet stor støtte, bl.a. i relation til Knud Rasmussen Mindeekspedition 1979. Der stod respekt om hans hele gerning, der blev til gavn for både Grønland og Danmark.