Geografisk Tidsskrift, Bind 85 (1985)

Lithology and stratigraphy of loess and paleosols: proceedings of the symposium organized by INQUA Commision on Loess and Paleopedology: 11th INQUA congress, Moscow. Ed. by Marlon Pécsi.

Peter Frederiksen

Side 69

Kultura, Budapest 1984. 325 s., ill. 24 cm.
USD 26.-.

Emne: Artikelsamling om løss. Publikum: Løss-forskere. Indhold: Kongresafhandlingener inddelt i fire sektioner: 1) morfogeneseog catenaer af løss palæosoler, 2) lithologiskekaraktertræk af løss i forskellige klimazoner, 3) stratigrafi og datering af løss og palæosoler, og 4) anvendelse af områderdækket af løss. Den er endnu et bidragtil en meget omfattende litteratur om emnet uden egentlig at definere løss, og omhandler case-studies fra Eurasien (hovedsagelig).Det

Side 70

vedsagelig).Detville have været rart om man havde gjort sig klart hvad løss er, d vs. havde taget stilling til om genese, mineralogi,tekstur, stratigrafi, farve, etc. er væsentligeeller ligegyldige parametre i løss. Når dette er sagt, er bogens artikler oplysendeom en lang række aspekter af denne amorft definerende sedimentgruppe, og den gør det klart for én, hvor udbredt og kompleks »løss« problemstillingen er. Men det ville have været rart med flere artikler, der peger på nødvendigheden af at centrere definitionen om vinddynamikken (erosion,transport, aflejring) og sedimentets partikelstørrelsesfordeling.