Geografisk Tidsskrift, Bind 85 (1985)

Herbert Wilhelmy und Axel Borsdorf: Die Städte Südamerikas. Teil 1: Wesen und Wandel. (Urbanisierung der Erde, Bd. 3/1).

Viggo Hansen

Side 65

Schweizerbart'sche, Berlin, 1984. X, 233 s.,
ill. 28 cm. Pris ikke oplyst.

I en fornem tekstlig præsentation, der byderpå et væld af figurmateriale, fremlæggesbyudviklingen i Sydamerika og dens særlige kendetegn. Fremstillingen af denne

Side 66

udvikling byder sig selv som det historiske grundlag, med en bytradition overtaget fra Sydeuropa. Først med den politiske uafhængighed(1830) sker der en begyndende differentiering, hvor etageejendomme dukkerop og en citydannelse toner frem. De nye byer bevarer skakbrætmønstret med få modifikationer. Dette er den store migrationsperiode,der først slutter omkring 1930, hvorefter de interne migationer bliverden altdominerende faktor i den eksplosionsagtigevækst, der ledsages af skyskraberkvartereri centrum og de velkendte favelas, der som en voksende ring slutter byen inde. Med dette nye bybillede som grundlag finder forfatterne tiden inde til en behandling af de bygeografiske problemer, og i fyldig skildring præsenteres man for den demografiske transgression og de modernebyteoriers indpasning i det urbane mønster. Det skinner overalt igennem, at de to forfattere har et mangeårigt, personligtkendskab til urbaniseringen i Sydamerikaog dens problemer, og man ser med glæde frem til Teil 11, der skal omhandle den regionale byudvikling.