Geografisk Tidsskrift, Bind 85 (1985)

J. P. Cole: the Soviet Union.

Rolf Guttesen

Geography of
Butterworths, London 1984. XIV, 452 s.,
ill. 26cm. GBP 15.-.

En bredt anlagt fremstilling af Sovjetunionens økonomiske geografi i en systematisk opdeling, der medtager naturgrundlaget, er bogens største og centrale del. Indledningsvis præsenteres hovedtrækkene i gigantens historie, partiets rolle, det økonomiske system med planlægning og femårsplaner. Afslutningsvis diskuteres den regionale struktur og udvikling, suppleret med afsnit om levevilkår, med flere spændende forsøg på sammenligninger, og Unionens internationale

Hele fremstillingen beriges med tabeller, oversigts- og detailkort, hvor enkelte dog har ret gamle kilder. Eksempelvis en læbælteplan (!) fra 1952, og kortet over papirog cellulosefremstilling mangler et af de største kombinater beliggende ved Bratsk, som dog har produceret i over 20 år. Måske har bogen været længe undervejs? Kortene har tit gode indsatskort over UK eller USA-stater til størrelsessammenligning. Tabellerne har ligeledes ofte sammenligningsmuligheder. Der findes et fyldigt index og et 20 siders statistisk bilag. Bibliografien er i orden, men forslag til videregående læsning dårlig, idet der mest henvises til titler af samme bredde, som bogens

Det særlige ved denne fremstilling er nok, at den i høj grad bygger på sovjetiske originalartikler, som oversættes og udgives i det amerikanske tidsskrift »Soviet Geography«, der er udkommet siden 1961.

De problemorienterede afsnit er relativt kortfattede. Det gælder eksempelvis flodvendingsproblematikken, vendingsproblematikken,problemet det ressourcerige Sibirien contra den folke- og infrastrukturrige europæiske del, samt i nogen grad landbrugsproblemerne, hvor præsentationen ville vinde fx. ved et kort over tørkehyppigheden (nedbørsvariationen) og snedækkets tykkelse og varighed.

Men alt i alt en smuk og informativ bog.