Geografisk Tidsskrift, Bind 85 (1985)

Brian Grover: Water supply and sanitation project preparation handbook. (World Bank technical paper No. 12-14). Vol. 2-3: by Brian Grover, Nicholas Burnett and Michael

Henrik Breuning Madsen

The World Bank, Washington, D.C. 1983.
3bd. 28cm. Kr. 411,25.

Dette 3 binds værk omfatter en guideline for, hvordan vandforsynings- og salinitetsprojekter skal planlægges og udføres for at opfylde de almindelige standardbetingelser. De opstillede retningslinjer henvender sig især til planlæggere af vandforsyningsog salinitetsprojekter i den 3. verden således, at de bevilgende myndigheder lettere kan tage stilling til projekterne. Det første bind omfatter den egentlige guideline, medens bd. 2 og 3 er case studies i relation til denne.

Bøgerne har kun interesse for folk, der direkte
arbejder med ovennævnte problemer
i den 3. verden.