Geografisk Tidsskrift, Bind 85 (1985)

A geography of the Third World. J. P. Dickenson [et al.].

Sofus Christiansen

Side 55

Methuen, London 1983. XVIII, 283 s. ill.,
kort. 24 cm GBP 5.95.

A Geography of the Third World er skrevetaf syv velkendte geografer. Den kan derfor dække et stort fagspektrum uden store problemer. Den dækker antageligt behovet for en bred, hæderlig indføring i det meget store basisstof, enhver u-landsgeografmå kende. Opdelingen er ret stram, i elleve kapitler, der er skåret til i omfang som passende til enkeltlektioner. Bortset

Side 56

fra, at man selvfølgelig kan finde mangler (f.eks. nævnes Amin tilsynelandende slet ikke) ser bogen ud til at kunne bruges som grundtekst. En sådan har manglet meget længe. Det må dog indrømmes, at kun ved at undervise efter bogen i nogen tid kan man fuldt bedømme dens egnethed som lærebog - deter fristende at forsøge den!