Geografisk Tidsskrift, Bind 85 (1985)

Henrik Adrian, Henrik Toft Jensen og Mette Løndahl: Fra industrialiseringens kirkegård. 1: Tekstilarbejde og tekstilproduktion. - 80 s. 2: Kulproduktion og kulliv. - 79 s. 3: - 88 s.

Hans Andersen

Boligforhold og dagligliv.
Gad Kbh., 1984-85. 3 bd., ill. 25 cm. Pr.
bd. DKR 98.-.

De tre rigt illustrerede bind behandler Nordvestenglands udvikling i lyset af industriens gennembrud o. 1800 og afvikling i efterkrigstiden. Ved beskrivelse af virksomheder, by- og boligforhold mv. søges de vigtigste økonomiske og sociale forhold klarlagt. De enkelte bind indledes med en kort introduktion efterfulgt af en række engelske tekster og afsluttes med en opsamling.

»Tekstilarbejde og tekstilproduktion« rummer væversange fra 1830, beskrivelse af fabrikker og arbejdsforhold ca. 1855, en godt illustreret gennemgang af en moderne tekstilfabrik og endelig en længere gennemgang af erhvervets teknologiske udvikling med vægten på forrige århundrede.

»Kulproduktion og kulliv« mangler en generel introduktion, men rummer til gengæld nogle særdeles læseværdige afsnit om praktisk minedrift, den anvendte teknik og dens betydning for beskæftigelsen.

»Boligforhold og dagligdag« behandler noget stakatoagtigt Manchesters udvikling, igen med vægt på forrige århundrede - Engels beskrivelse af byen er velvalgt. Afsnittene vedr. de nyere boligområders forfald og problemerne i de britiske storbyers »inner cities« giver en god oversigt.

Kortmaterialet er for tilfældigt og navnlig de to første bind koncentreres i for høj grad om forrige århundrede; en oversigt over efterkrigstidens økonomiske, sociale og politiske udvikling ville lette forståelsen af de nuværende problemer. Bøgerne er beregnet for gymnasier, HF-kurser og lign., men de kan næppe stå alene.