Geografisk Tidsskrift, Bind 85 (1985)

Blair Badcock: structured cities.

Viggo Hansen

Unfairly Blackwell, Oxford 1984. XIII, 395 s. 24 cm. Paperback: GBP 8.50. Hardback: GBP 27.50.

Det er ikke en bygeografi i gængs forstand, som forfatteren har haft for øje, men hovedvægten i behandlingen er lagt på de økonomiske og politiske processer, der skaber og former byen og urbaniseringen som sådan, og især lægges der vægt på at udrede de måder, som kapitalen reproduceres på og den rollefordeling, som de forskellige kapitalformer indgår i og deres sammenspil i den kapitalistiske verden. Han viser også, hvordan disse kapitalformer på hver sin vis formidler de sociale processer og i forbindelse hermed påvirker og er ansvarlig for arealbenyttelsen og dens fordeling i byrummet. Forfatteren er særdeles velorienteret i de nyere byteoretiske udredninger og diskuterer de kendte navne med fin analytisk sans, samtidig med at han belyser disses teorier med egne statistiske belæg. De historiske byprocesser far også deres behandling, når han f.eks. diskuterer industrialiseringen som baggrund for urbaniseringen, eller omvendt. Bogen kan absolut anbefales, men man skal blot være godt inde i den nomenklatur, der anvendes, og den sproglige form er ikke altid lige godt tilgængelig for en ikke-angelsakser.