Geografisk Tidsskrift, Bind 85 (1985)

Tropical soils of Nigeria in engineering practice. Ed. by S. A. Ola.

Henrik Breuning Madsen

Balkema, Rotterdam 1983. X, 326 s., ill.
24 cm. USD 25.-.

Denne bog giver gennem en række artikler af forskellige forfattere et indblik i Nigerias geologiske opbygning samt jordfysiske forhold, der især har betydning for ingeniørarbejder som fx vejbygning. Bogen er inddelt i 5 hovedafsnit. Det første beskriver Nigerias geologi og geomorfologi, medens det andet beskriver forskellige jordes geotekniske egenskaber. Det tredie hovedafdsnit beskriver grundvandsforholdene i Nigeria samt erosionsfaren i forskellige regioner både m.h.t. vind og vand. De to sidste hovedafsnit beskriver gennem en række artikler forskellige forhold, der har betydning for især vejbyggeri. Bogen kan være et udmærket supplement for læsere, der skal arbejde med regionale studier i Nigeria.