Geografisk Tidsskrift, Bind 85 (1985)

Tirol-Atlas im Auftrag der Tiroler Landesregierung, hrsg. unter der Gesamtleitung von A. Leidlmair.

Kr. M. Jensen

Wagner, Innsbruck. Lieferung l (1969)-7 (1983). 65 cm (tværformat). Pr. Lieferung: ATS 467.-. Begleittexte l (1974)-8 (1983). 24 cm.

I Østrig har der gennem de sidste 50 år været tradition for at udgive atlasværker over de enkelte landsdele. Dette imponerende værk over Tirol har været under arbejde foreløbig i 15 år. Med 7. Lieferung mangler der endnu 3-5, før atlasset er færdigt. Formatet 90x65 cm gør det ret besværligt at benytte, og det er af og til vanskeligt at se begrundelsen for at afbilde emnerne på kort i 1:300.000. De fleste er da også i målestoksforholdet 1:600.000. De giver gode oversigter og dækker så stort et område som fra det sydlige Bayern i nord til Posletten mellem Verona og Venezia i syd.

Af de foreliggende 150 kort omhandler de 25 klimaet, 60 belyser befolkningsforhold og de øvrige er fordelt over emner som geologi, sprog, skoler, valfartssteder, forvaltningen og den historiske udvikling i Tirol.

I foreløbig 8 hefter orienteres man tillige
om de enkelte kort. Desuden indeholder
teksthefterne mindre baggrundsartikler om
naturforhold, skolevæsen, udskiftning af
landbrugsarealet (Flurbereinigung), religion
og kartografi.

Der er ikke sparet på udstyr i dette atlas. Emnerne er især interessante derved, at de belyser et snit på tværs af Alperne og dermed samtidig et område, der har været skueplads for mange kulturelle og erhvervsmæssige