Geografisk Tidsskrift, Bind 85 (1985)

B. Henderson-Sellers: Pollution of our atmosphere.

Henrik Breuning Madsen

Hilger, Bristol 1984. XIII, 210 s., ill. 24
cm. Paperback: GBP 13.95. Hardback:
GBP 30.-.

Igennem det sidste årti er der fremkommet en stigende bevidsthed omkring menneskets forurening af naturen. Henderson- Sellers bog omhandler den stigende forurening af atmosfæren, en forurening der især skyldes den stigende industrialisering. Bogen er blevet til på basis af en forelæsningsrække af forfatteren ved Salford Universitetet. Der gennemgås i en række kapitler både kilderne til luftforurening, målemetodik og effekten af luftforureningen på vegetation, dyr og mennesker. Bogen er særdeles aktuel og påpeger bl.a. for skandinaviske forhold den stigende surhed af nedbøren, der har så mærkbare økologiske konsekvenser for de svenske og norske søer.