Geografisk Tidsskrift, Bind 85 (1985)

P. Duchaufour: Pedology: pedogenesis and classification.

Henrik Breuning Madsen

Allen & Unwin, London 1982. XII, 448 s.
ill. 23 cm. Hardback: GBP 25.-. Paperback:
GBP 12.95.

Denne bog af P. Duchaufour er for første
gang udgivet på engelsk (oversat af T. R.
Paton). Bogen er opdelt i to afsnit: en beskrivelse
af de fysiokemiske processer i
jorden og en beskrivelse af jordbundsklassifikation
på basis af dette. I del l lægges
særlig vægt på organisk stof, biologiske
processer samt migrationsprocesser.
I del 2 defineres og klassificeres jordene ud
fra stigende profiludvikling (umodne jorde
til podzolerede jorde) hydromorfi, sesquioxidindhold
og saltindhold.

Bogen er spændende og veldisponeret med en del gode figurer. Den giver et godt indblik i jordbundsudviklingen og dennes relation til omgivelserne. Bogen er anbefalelsesværdig for alle med interesse for pedologi.