Geografisk Tidsskrift, Bind 85 (1985)

The transformation of Swiss mountain regions: problems of development between self-reliance and dependency in an economic and ecological perspective. Ernst A. Brugger., (et al.), (eds.).

Ar. M. Jensen

Haupt, Bern 1984. 699 s., ill. 23 cm. DEM
84.-.

En samling på godt 50 artikler om udviklingen af de schweiziske bjergområder. Ud over de rent fysiske forskelle mellem de enkelte egne har Schweiz tillige det udbredte lokale selvstyre at tage hensyn til. Konflikter i planlægningen opstår bl.a. mellem en udjævning af de økonomiske forskelle for befolkningsgrupperne og en samtidig opretholdelse af lokale særpræg og en rimelig infrastruktur.

Mange emner belyses: arealanvendelsens stabilitet eller mangel herpå, bebyggelsens indpasning i landskabet, vandforsyningen, flora og fauna, befolkningens migrationer, turismen og den politiske styring; altsammen udspilles det i et risikofyldt miljø, der kræver en omhyggelig afpasning mellem den menneskelige udnyttelse og de naturgivne betingelser for at undgå katastrofer.

Det er en interessant bog med mange geografiske teorier anvendt på et område med de enorme modsætninger mellem bjerglandet og det schweiziske plateau, der kun udgør en trediedel af landet men samler trefjerdedele af den økonomiske aktivitet.