Geografisk Tidsskrift, Bind 85 (1985)

W. H. Parker: The Soviet Union. 2. ed.

Rolf Guttesen

Side 63

Longman, London 1983. 207 s., ill. 21 cm.
GBP 6.95.

I serien om »The Worlds Landscapes« foreligger nu bogen om Sovietunionen. Efter indledende kapitler om natur- og kulturlandskabernes dannelse og historie følger bogens hoveddel. Den udgøres af fem kapitler, der strengt følger landets naturzoneopdeling: tundra, taiga, steppe, den aride zone og til sidst bjergbæltet. I disse kapitler lægges hovedvægten på at beskrive sammenhængen mellem morfologi, jordbund, vand, klima og vegetationen. Beskrivelserne af naturlandskaberne følges op af en mere summarisk oversigt over kulturlandskabet med ressourcer, produktion og bebyggelse.

Side 64

Teksten er, på trods af det afmålte sidetal, meget velskreven, i passager nærmest poetisk. Men anvendeligheden begrænses af den valgte inddelingsmåde, som hverken følger de økonomiske planlægningsregioner eller unionsrepublikkerne. Eksempelvis beskrives bjergene på Krims sydkyst, Putorana i nord og Kamchatkas vulkaner i samme afsnit.

I et afsluttende kapitel kommer forfatteren ind på ideologiens indflydelse på natur og ressourcer. Det er her tankevækkende at få genopfrisket Stalins forskruede naturopfattelse, især når man mere end skimter, hvorledes den stadig kan genfindes.

Velskrevet, informativ bog med vægt på naturlandskabet, der især henvender sig til studerende og lægfolk. Vanskelige teori- og begrebsapparater er undgået.