Geografisk Tidsskrift, Bind 85 (1985)

Heinrich Walter: Vegetation und Klimazonen: Grundriss der globalen Ökologie. 5. überarb. und erg. Aufl.

Henning Mørch

Ulmer, Stuttgart 1984. 382 s. ill. 19 cm.
DEM 29.80.

Allerede efter fire år foreligger igen en ny udgave af denne kendte og udbredte bog om jordens klima- og plantezoner. Som helhed adskiller denne udgave sig ikke væsentligt fra den tidligere (jf. Geogr. Tidsskr. bd. 82). Dog må det nævnes at specielt er afsnittet om tropisk savanna helt omskrevet.