Geografisk Tidsskrift, Bind 85 (1985)

Loads and roads in Scotland and beyond: land transport over 6000 years/ ed. by Alexander Fenton and Geoffrey Stell.

Viggo Hansen

ander Fenton and Geoffrey Stell.
Donald, Edinburgh 1984. VII, 144 s. ill. 24
cm. GBP 8.50.

Selv om G. S. Maxwell nok i denne samling essays giver en fortrinlig redegørelse for vejlbygningen i Romertiden og demonstrerer flittig og resultatrig brug af flyfotos, og såvel C. W. Barrow som T. Ruddock begge indgående beskæftiger sig med tidlig brobygningsteknik i Skotland, så er det dog efter anmelderens mening til ordet »beyond«, d.v.s. uden for (Skotland), at et videre perspektiv er knyttet. Det gælder især J. M. Coles' indlæg, der behandler præhistoriske veje og trækspor i England (med sideblik til bl.a. Danmark), og hans generelle kommentarer til forskningen heraf ligesom hans forskellige små hip til arkæologernes arbejdsmetoder og udsyn. To andre indlæg af Alexander Fenton er af etnologisk indhold, det ene om hjulløs transport, fra kurv over paksadel til travois, mens det andet behandler udbredelsen af landbrugets køretøjer, og i begge kommer forfatteren vidt omkring i Europa og glemmer heller ikke de nordiske lande.